Megszólal a tudományos élet

alt

Nyilatkozatban szólalt fel a tudomány 33 képviselője a székely-magyar rovás botrányos félreszabványosítása ellen. Folyamatosan érkeznek a támogató aláírások.

A tudomány képviselőinek nyilatkozata a rovás technikai szabványosításáról

A székely-magyar rovás és a rovás íráscsalád számítástechnikai félreszabványosításának évek óta zajló botrányos folyamatát a tudomány képviselőinek és a kulturális kormányzatnak hallgatása, valamint a hazai közélet érdektelensége tette lehetővé.

Ennek következtében egy tudománytalan, hibás és a rováshasználatot korlátozó ír-osztrák szabványjavaslaton alapuló, eljárási szabálytalanságokkal terhelt kódolás zajlik, melynek leállítása nem csak szakmai, hanem nemzeti érdek is.

Az utolsó percekben megszólaltak a magyar tudomány és a kapcsolódó szakmák képviselői. Nyilatkozatukhoz, melyet hivatalosan a hazai és nemzetközi szabványosítási szervezetekhez, felügyeleti szerveikhez, a kulturális kormányzathoz és a sajtóhoz eljuttatnak, egyre többen csatlakoznak.

1. Nyilatkozat

Alulírottak határozottan kérjük a ?Hungarian? kódblokk kivételét az ISO/IEC 10646 számú (Unicode) karakter-kódolási szabvány továbbfejlesztési folyamatában jelenleg zajló (DAM-szintű) szavazásból és visszatételét a munkacsoport (SC2/WG2) szintre.

Kérjük továbbá az ISO/IEC 15924 írásnév-kódolási szabványban a hibás ?Old Hungarian? és a ?Hungarian Runic? elnevezések törlését és megváltoztatását a felhasználói és kutatói körök konszenzusával kialakítandókra.

Indokaink a következők:

 • A jelenleg folyó, DAM szintű szavazás alatti tervezetben szereplő ún. ?Hungarian? kódblokk komoly szakmai hibákat tartalmaz, az átfogó digitális használatot korlátozza, ezért elfogadhatatlan. Fő hibái az alábbiak:

  • Hibás, ellentmondásos az írás elnevezése
  • Hibás a karakternevek jelentős része
  • Hibás a karakteralakok jelentős része
  • Hibás a karakterkészlet sorrendje
  • A hiányos karakterkészlet alapvetően korlátozza az átfogó használatot
 • A jelenlegi sajnálatos helyzet azért alakult ki, mivel a nemzetközi szabványosítási folyamatban – SC2, WG2 és az Unicode Technical Committee tevékenysége során – a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) által eddig benyújtott tervezeteket figyelmen kívül hagyták. Ugyanígy, semmilyen módon nem vették még figyelembe a magyar kutatók és a magyar tudományos közélet – történészek, nyelvészek, informatikusok, könyvtárosok – szakmai érveit tartalmazó beadványokat sem.

 • A kódblokk hibái miatt nem teszi lehetővé az akadálymentes digitális használatot sem a felhasználói, sem a kutatói kör – paleográfusok, nyelvészek, történészek, régészek – számára.

 • Az Unicode stabilitási elve miatt elengedhetetlen, hogy csak olyan szabványjavaslat kerüljön nemzetközi megvitatásra, amelyet a magyar tudományos közélet, valamint a digitális felhasználói kör meghatározó tagjai nem kifogásolnak.

2. Szerzők

A szerzők képzettsége és szakmai háttere a következő:

Demeczky Jenő, okleveles villamosmérnök (Budapesti Műszaki Egyetem), általános és alkalmazott nyelvészet szakos okleveles nyelvész (Eötvös Loránd Tudományegyetem), IBM nemzetközi fordítási terminológus, IBM magyar terminológus, IBM Translation Services Center közép- és kelet-európai terminológus, International Business Machines Corporation Magyarországi Kft., képviselő a MSZT/MB 819. azonosító jelű, Informatika nevű nemzeti szabványosító műszaki bizottságában és a Rovás munkabizottságában.

Dr. Ivanyos Lajos, a műszaki tudományok kandidátusa, okleveles matematikus (Eötvös Loránd Tudományegyetem), okleveles villamosmérnök (Budapesti Műszaki Egyetem), tiszteletbeli docens a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Irányítástechnika és Informatika Tanszéken, a Mérési, Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület (MATE) Folyamatirányítási és Informatikai Osztály tiszteletbeli elnöke, a MTA Köztestületének tagja, a Mérési, Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület (MATE) képviselője a MSZT/MB 819. azonosító jelű, Informatika nevű nemzeti szabványosító műszaki bizottságában és a Rovás munkabizottságában.

Dr. Hosszú Gábor, a műszaki tudomány kandidátusa, okleveles villamosmérnök (Budapesti Műszaki Egyetem), okleveles jogász (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), egyetemi docens a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszékén, a MTA Köztestületének tagja, kutató a számítógépes paleográfia területén, több rovással kapcsolatos könyv és konferenciacikk szerzője, az első rovás betűkészletek tervezője, amelyek 1994. óta elérhetőek az Interneten, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem képviselője a MSZT/MB 819. azonosító jelű, Informatika nevű nemzeti szabványosító műszaki bizottságában és a Rovás munkabizottságában.

Rumi Tamás, okleveles építészmérnök, MBA, kutató a számítógépes paleográfia területén, számos rovással kapcsolatos könyv és konferencia cikk szerzője, a Rovás Alapítvány kurátora, a legnagyobb rovás információs központ, a Rovás Infó, hírportál, valamint a Rováspédia, a rovás és azzal rokon írásbeliségek átfogó tudástárának főszerkesztője, az Unicode egyéni tagja, a Magyar Építész Kamara képviselője a MSZT/MB 819. azonosító jelű, Informatika nevű nemzeti szabványosító műszaki bizottságában és a Rovás munkabizottságában.

Sípos László, okleveles építészmérnök, MBA, kutató a számítógépes paleográfia területén, számos rovással kapcsolatos könyv és konferencia cikk szerzője, a legjelentősebb rovás könyv- és elektronikus kiadó, a Rovás Alapítvány elnöke, képviselő a MSZT/MB 819. azonosító jelű, Informatika nevű nemzeti szabványosító műszaki bizottságában és a Rovás munkabizottságában.

Dr. Zelliger Erzsébet, a nyelvtudományok kandidátusa, nyelvész-nyelvtörténész, ny. egyetemi docens a Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszéken, a MTA Köztestületének tagja, képviselő a MSZT/MB 819. azonosító jelű, Informatika nevű nemzeti szabványosító műszaki bizottságában és a Rovás munkabizottságában.

3. Támogatók

A jelen beadványt támogató alábbi szakértők elkötelezettek ennek az írásnak a megfelelő kódolása ügyében. Képzettségük és hátterük a következő:

Dr. Banai Miklós, elméleti fizika egyetemi doktora, okleveles fizikus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, a MultiRáció Kft. és a HT-Soft Szoftver Fejlesztési Kft. tulajdonosa és igazgatója, képviselő a MSZT/MB 819. azonosító jelű, Informatika nevű nemzeti szabványosító műszaki bizottságában és a Rovás munkabizottságában.

Prof. Bańczerowski Janusz, a Magyar Tudományos Akadémia doktora (a nyelvtudomány doktora), nyelvész, egyetemi tanár az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszékén, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja.

Bélai Gyula, okleveles kertészmérnök, a Bo-Gyo-Ka Kft. és a Zephyr Kft. tulajdonos-igazgatója, képviselő a MSZT/MB 819. azonosító jelű, Informatika nevű nemzeti szabványosító műszaki bizottságában és a Rovás munkabizottságában.

Csáji Attila, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke, Munkácsy Mihály-díjas festőművész, grafikus, fényművész, holográfus, rajztanár (Egri Tanárképző Főiskola).

Dr. Domokos Péter, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professzor emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Finnugor Tanszék, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja.

Endrődy Károly, okleveles gépészmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, okleveles klinikai mérnök, regisztrált műszaki szakértő (MMK 01-0216), az AUTOMED-Autogéntechnikai Kft. vezető felülvizsgálója, képviselő a MSZT/MB 819. azonosító jelű, Informatika nevű nemzeti szabványosító műszaki bizottságában és a Rovás munkabizottságában.

Dr. Erdélyi István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, régész, habilitált professzor, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja, az Eleink – magyar őstörténet c. folyóirat főszerkesztője.

Dr. Farkas Tamás, PhD, nyelvész, egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszék, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja.

Dr. Fehér András, nyugalmazott kohómérnök, a Szent Korona mérnök-kutató csoport tagja.

Dr. N. Fodor János, PhD, azEötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszék adjunktusa, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja.

Dr. Fodor Katalin, PhD, ny. egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszéke.

Giczi György, okleveles villamosmérnök (MSc), Budapesti Műszaki Egyetem, rovás átíró szoftver fejlesztő.

Prof. Honti László, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, magyar és finnugor nyelvész, egyetemi tanár a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszékén.

Dr. Horváth Katalin, a nyelvtudományok kandidátusa, ny. egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja.

Prof. Kiss Jenő,a Magyar Tudományos Akadémia tagja, nyelvész, egyetemi tanár az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszéken, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja.

Kliha Gergely, programtervező matematikus (MSc), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, rovás átíró szoftver fejlesztő.

Dr. Kontur László, okleveles orvos, Semmelweis Ignác Orvostudományi Egyetem, képviselő a MSZT/MB 819. azonosító jelű, Informatika nevű nemzeti szabványosító műszaki bizottságában és a Rovás munkabizottságában.

Prof. Kovács Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, okleveles villamosmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, professzor emeritus a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karán, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja.

P. Lakatos Ilona, PhD, a Nyíregyházi Főiskola tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvészeti Munkabizottságának tagja, a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértője, a Debreceni Akadémiai Bizottság nyelvészeti szekciójának tagja.

Dr. Lőrinczi Réka, ny. egyetemi docens, a nyelvtudomány kandidátusa, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Mai Magyar Nyelvi Tanszék, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja.

Prof. Lukács Béla, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, okleveles fizikus (Eötvös Loránd Tudományegyetem), tudományos tanácsadó a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézetben, MultiRáció Kft., a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja.

Melis László, távközlési mérnök (MSc, Budapesti Műszaki Egyetem), a TVT Kft. igazgatója, képviselő a MSZT/MB 819. azonosító jelű, Informatika nevű nemzeti szabványosító műszaki bizottságában és a Rovás munkabizottságában.

Dr. Mizser Lajos, a nyelvtudományok kandidátusa, nyelvész, a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Intézetének ny. főiskolai tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja.

Dr. A. Molnár Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, magyar szakos középiskolai tanár, finnugor szakos előadó, könyvtáros, professzor emeritus, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet.

Dr. Molnár Zoltán Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a nyelvtudomány kandidátusa,  Nyugat-magyarországi Egyetem, BTK Nyelv és Irodalomtudományi Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszék

Molnár V. József, néplélekrajz-kutató

Dr. Molnár Zoltán Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a nyelvtudomány kandidátusa, Nyugat-magyarországi Egyetem, BTK Nyelv és Irodalomtudományi Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszék

Monspart Elemérné Dr. Sényi Judit, PhD, élelmiszermérnök, tartósítóipari mérnök (Kertészeti Egyetem, Budapest), üzemszervező szakmérnök (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest), egyetemi docens a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar, Konzervtechnológiai Tanszéken, képviselő a MSZT/MB 819. azonosító jelű, Informatika nevű nemzeti szabványosító műszaki bizottságában és a Rovás munkabizottságában.

Müller Ferenc, az Electromüller Kft. igazgatója, képviselő a MSZT/MB 819. azonosító jelű, Informatika nevű nemzeti szabványosító műszaki bizottságában és a Rovás munkabizottságában.

Nagy Béla, nyugalmazott matematika tanár, az első rovásírásos szövegszerkesztő megalkotója, a rovás 500-as első számítógépes megjelenítője, a rovásírásos email küldés lehetővé tételének első megteremtője, már 1995-ben.

Dr. Novothny Ferenc, PhD, okleveles villamosmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, az Óbudai Egyetem Villamosmérnöki Kar Villamos Energetikai Intézetének igazgatóhelyettese, képviselő a MSZT/MB 819. azonosító jelű, Informatika nevű nemzeti szabványosító műszaki bizottságában és a Rovás munkabizottságában.

Dr. Obrusánszky Borbála, a filológia doktora, okleveles mongol-történelem szakos tanár, keletkutató, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja.

Prof. Péntek János, a filológiai tudományok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottságának elnöke, Professor Emeritus a Babe??Bolyai Tudományegyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéken, Kolozsvárott, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet szakmai vezetője.

Polyák Ferenc, programozó matematikus (MSc), Eötvös Loránd Tudományegyetem, elektronikus aláírási szolgáltatások regisztrált szakértője, a Polysys Kft. (Budapest) igazgatója, képviselő a MSZT/MB 819. azonosító jelű, Informatika nevű nemzeti szabványosító műszaki bizottságában és a Rovás munkabizottságában.

Dr. Pomozi Péter, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Finnugor Tanszék, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja.

Prof. Dr. Dr. h.c. Pusztay János a Nyugat-magyarországi Egyetem Uralisztika Tanszék professor emeritusa, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem egyetemi tanára, Prima Primissima-díjas finnugor nyelvész.

Somfai Tamás, automatizálási mérnök (BSc), üzemgazdász (BSc), alkalmazási fejlesztő projekt menedzser, a Tamino japán-magyar online szótár fejlesztője, rovás átíró szoftver fejlesztő.

Prof. Szathmári István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, nyelvész, professzor emeritus az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Mai Magyar Nyelvi Tanszékén, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja.

Dr. Szentgyörgyi Rudolf, PhD, nyelvtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének tanársegédje, az MTA Köztestületének tagja.

Dr. Terbe Erika, PhD, nyelvész-nyelvtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszék adjunktusa, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja.

Tokay Zoltán, okleveles villamosmérnök (MSc), Budapesti Műszaki Egyetem, a SAASCO Kft. vezetőségének tagja, képviselő a MSZT/MB 819. azonosító jelű, Informatika nevű nemzeti szabványosító műszaki bizottságában és a Rovás munkabizottságában.

(Rovás Infó)

 Kapcsolódó cikkek:

Share