Rendeletben a rovás – 1941

alt

Hetvenhárom évvel ezelőtt kiadott tantervben a rovás is szerepel. Mi a helyzet a mai történelemkönyveinkkel?

 

Tanterv és útmutatások

1941-ben nyomtatták a “Tanterv és útmutatások a nyolcosztályos népiskola számára” c. könyvet, amelyet a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter 55.000/1941.V. számú rendeletével adtak ki. Szemben Réthelyi Miklós miniszter egy évvel ezelőtti válaszával, az akkori miniszter által kiadott tantervben bizony konkrétan említik a rovásírást.

A II. kötetben itt találjuk meg a rovás helyét: A Tanterv anyagának részletezése a nem váltakozó négytanítós és minden négynél több tanítós népiskolákban – Történelem: 154. oldal.

A magyar nemzet története

V. osztály. Heti 2. óra.

A rendszeresebb történettanítás előkészítésére érdeklődésfelkeltés a mult iránt, a kegyelet ébresztgetése, a történelmi érzék felkeltése; az időfogalom tisztázása és elmélyítése a gyermek, a család, a község emlékeivel kapcsolatban, a nemzet történetének kiemelkedő eseményeiről az előző osztályokban tanultak felidézése.

 • A honfoglaló magyarok: törzsszervezetük, fegyvereik, harcmodoruk.
 • Társadalmi viszonyaik, vallásuk, erkölcsi, családi életük; az igricek, a rovásírás.
 • Életmódjuk, foglalkozásuk, iparuk, kereskedelmük, számuk.
 • Eredetük, vándorútjuk: finnugor eredet, a volgamenti közös őshaza, bolgár-török érintkezés, a doni Magyarország.
 • Etelköz, a vérszerződés, a nemzetté alakulás, Árpád.
 • A Kárpát-medence sorsa és népei a honfoglalás előtt: a rómaiak tájátalakító munkája; mocsarak lecsapolása, utak, városok építése, föld- és bányaművelés.
 • A hunok nagy birodalma, Attila.
 • A Kárpát-medence a népvándorlás útjában: az avarok gyűrűsáncai, Szvatopluk országa.
 • Nyers természeti táj, gyér lakosság, csekély művelődési nyomokkal.
 • (…)

Mai útmutató és tanmenet

Sajnos ma, 2013-ban nem találtunk semmit, ami a rovással, eleink írástudásával kapcsolatos lenne. Ha Ön tud ilyenről, kérjük küldje be! Keressük tehát azt az ötödikes (vagy bármilyen) történelemkönyvet, amelyben szerepel a rovás ábécé, vegy megemlítik a magyarság saját írását!

 • Útmutatók és tanmenetjavaslatok – link

(Rovás Infó)

 

Kapcsolódó cikkek:

Share