Szakács Gábor és a kazár ABC

A Demokrata Szakács Gábor által jegyzett cikke szerint sosem volt kazár(iai) rovásírás. Az újság(ot)író szakmai fejlődése kedvéért bemutatjuk az steppei rovás ABC-t.

Rovás, ami nincs

A Demokrata cikkének szerzője a 2013 év 5. számban az m1 Őstörténet c. műsorát kritizálva saját ismerethiányáról állít ki bizonyítványt. Az “Elavult” címmel jegyzett írásában a következőt írja:

“Bálint Csanád hasonló meggyőződéssel beszélt a kelet-európai kazár rovásírásról, miközben annak még az ábécéje sem ismert, a székely-magyarnak nevezettel ellentétben. Másokat dilettánsozó, pökhendien magabiztos, ugyanakkor téves megszólalásai pedig egyenesen visszatetszőek voltak. Ha egy doktor ezzel a hozzáállással vizitelné a betegét, annak túléléséért egy fabatkát sem adnának a tőzsdén”

Úgy tűnik, Szakács Gábornak nincs szerencséje a Csanádokkal: Szegedi után most Bálint Csanáddal sem 🙂 No, de Bálint Csanád nyilván azért mesélt csak a kazáriai rovásról, mert ő ismeri – szemben Szakács Gáborral.

Magyar írások 

A magyar nyelvet kétféle írásrendszerrel jegyezték le eddig (eltekintve a hamvába holt cirill-betűs próbálkozástól): latin-betűs írással és a rovásírással. Az előbbi középkori korszakát nevezik régi magyar helyesírásnak (angolul Old Hungarian orthography). Rovással viszont többféle jelkészlettel is írtak: a legrégebbi időkben a Kárpát-medencei rovással, majd a honfoglalás környékétől az előbbiből származó székely-magyar rovással.

Azonban van a rovásnak egy harmadik, teljesen használaton kívülre került és ezért szinte feledésbe merült ága, a steppei rovás. A steppén élő őseink és más, az eurázsiai füves pusztákon élő rokon népek is használták ezt az írást. Ezt a steppei rovást nevezi kutatók egy csoportja kazáriai rovásnak, mivel a legtöbb emléke a hajdani türk nyelvű birodalom, a Kazár Kaganátus területéről került elő. Azonban távolról sem csak a kazár törzsszövetség nemzetségei használták a steppei rovást, hanem például az alánok, jászok, onogurok, stb. is. Mivel a magyaron kívül lényegében minden ókori steppei nép eltűnt, illetve más népekbe olvadt,  a magyarság ezeknek a hajdan élt lovas nemzeteknek is a kulturális örököse, az írásműveltséget is beleértve. Ez az oka a steppei rovás kutatásának is.

A kazár birodalom vezető rétegének egy része az állam késői korszakában felvette a zsidó vallást (az iszlám és a keresztény politikai tömböktől való függetlenségét jelezve), ezért a mai rovás közéletben megjelent a “kazárosítás” és kapcsolt kifejezései tulajdonképpen alig burkolt zsidózást jelentenek, amellyel önjelölt “nemzetmentő rovásguruk” és politikai kalandorok teljesen feleslegesen mérgezik nemzeti írásunk ügyeit, pl. a rovás szabványosítási folyamatát.

Visszatérve azonban az írásrendszer kérdésére, a steppei rovásemlékek alapján – a magyar kutatók munkái nyomán is – rekonstruálható a teljes steppei (kazáriai) rovás ábécé, sőt letölthető fontkészlet is létezik.

 

Steppei rovás
Steppei rovásbetű Betűnév Történelmi hangérték Előfordulás
Khazarian and Carphatian Basin Rovas letter A.svg VILLÁS A /a/ Ermen Tolgai Szarvasmarhakoponya
B (rovásbetű).svg B /b/ Homokmégy-Halom
Khazarian rovas B angled.svg SZÖGLETES B /b/ Zsitkov, Stanica Krivjanskaja, Ermen Tolgai Szarvasmarhakoponya
Khazarian Rovas letter ARCHED B.svg ÍVES B /b/ Zsitkov
Khazarian Rovas RAISED B.png EMELT B /b/ Kumara, Alsószentmihályfalva
Khazarian Rovas letter TRIPLE CS.svg HÁRMAS CS /ts/ Ačïqtaš
Khazarian Rovas letter ARCHED D.svg ÍVES D /d/ Zsitkov, Ačïqtaš
Khazarian Rovas letter FORKED D.svg VILLÁS D /d/ Homokmégy-halomi rovásfelirat
CBR D.svg HEGYES D /d/ Zsitkov, Ačïqtaš, Kijevi levél, Ačïqtaš
CBR E.svg ÁTLÓS E /ɛ/ Majaki Amfora, Kumara
Khazarian Rovas letter ARCHED E.svg ÍVES E /ɛ/ Zsitkov, Kumara
Khazarian Rovas ANGLED E.png SZÖGLETES E /ɛ/ Ačïqtaš
CBR E forked.svg VILLÁS E /a/,/ɛ/ Alsószentmihályfalva
H (rovásbetű, Forrai Sándor).svg BEZÁRT E /e/ Ačïqtaš
Khazarian Rovas letter CENTRAL F.svg KÖZPONTI F /f/ Stanica Krivjanskaja
Khazarian Rovas letter CLOSE G.svg BEZÁRT G /g/ Homokmégy-HalomMinusinski orsókorong
CBR forked G.svg VILLÁS G /g/ Kumara
CBR GH.svg GH /ɣ/ Zsitkov, Ačïqtaš,Kijevi levélMinusinski orsókorong
Khazarian Rovas letter TRIPLE GH.svg HÁRMAS GH /ɣ/ Homokmégy-Halom
CBR CH.svg HEGYES CH /h/x/ Ačïqtaš, Békés-povádzugi rovásfeliratok
Khazarian Rovas letter ARCHED CH.svg ÍVES CH /x/ Stanica Krivjanskaja
Khazarian Rovas letter ANGLED CH.svg SZÖGLETES CH /x/ Majaki
Khazarian Rovas letter FORKED CH.svg VILLÁS CH /x/ Zsitkov
Carpathian Basin Rovas ANGLED I.png SZÖGLETES I /i/ AlsószentmihályfalvaKijevi levél
CBR I arched.svg ÍVES I /i/ Alsószentmihályfalva
CBR I circle ended.svg KÖRVÉGŰ I /i/ Kumara, Minusinski orsókorong, Ermen Tolgai marhakoponya
CBR J.svg BEZÁRT J /j/ Zsitkov, Alsószentmihályfalva, Majackoje kisebb felirat
Khazarian Rovas letter FORKED K.svg VILLÁS K /k/ Zsitkov
CBR KUE.svg /ky/ Alsószentmihályfalva
CBR L simple.svg EGYSZERŰ L /l/ Kijevi levél, Majackoje Gorodische
Khazarian Rovas letter ARCHED L.svg ÍVES L /l/ Kumara
Khazarian Rovas L.png KERESZTES L /l/ Homokmégy-Halom
Khazarian Rovas letter FORKED L.svg VILLÁS L /l/ Minusinski orsókorong
Khazarian Rovas letter LT.svg LT /lt/ Majackoje G. nagy építési felirat
CBR M.svg NYITOTT M /m/ Ačïqtaš, Minusinski orsókorong
Khazarian Rovas letter ROUND M.svg KEREK M /m/ Novocserkasszk
Khazarian Rovas N.png N /n/,/ɲ/ Homokmégy-Halom
Khazarian Rovas letter ANGLED N.svg SZÖGLETES N /n/ Kumara
Khazarian Rovas letter FORKED N.svg VILLÁS N /n/ Ačïqtaš
Carpathian Basin Rovas letter NG.svg NG /ŋ/ Ermen Tolga
Khazarian Rovas letter FORKED O.svg VILLÁS O /o/ Kumara, Novocserkasszk
P (rovásbetű) JB.svg P /p/ Ačïqtaš
Carpathian Basin Rovas letter SIMPLE P.svg EGYSZERŰ P /p/ Zsitkov, Kumara, Minusinski orsókorong
Charpathian Basin Rovas letter ARCHED Q.svg ÍVES Q /q/ Ačïqtaš
Khazarian Rovas letter OPEN Q.svg NYITOTT Q /q/ Ačïqtaš
CBR Q.svg SZÖGLETES Q /q/ Homokmégy-Halom
Kazar Q close.svg BEZÁRT Q /q/ AlsószentmihályfalvaKijevi levél, Majackoje nagyobbik felirat, Majackoje kisebbik felirat
R (rovásbetű) JB.svg R /r/ Majaki amfora, Minusinski orsókorong
Khazarian Rovas letter ARCHED R.svgKhazarian Rovas letter ARCHED R bis.svg ÍVES R /r/ Ačïqtaš, Stanica Krivjanskaja
CBR R close.svg BEZÁRT R /r/ Zsitkov, Ačïqta
Khazarian Rovas letter ARCHED SH.svg ÍVES S /ʃ/ Majackoje G. nagy építési felirat
Khazarian Rovas SH.png KÖRVÉGŰ S /ʃ/ Stanica Krivjanskaja
Zs (rovásbetű).svg ZS /ʃ/ Zsitkov, Gyevica érmék
Khazarian Rovas letter SHL.svg SL /ʌ/ Biljar
Sz (rovásbetű).svg SZ /s/ Homokmégy-Halom
Khazarian Rovas letter FORKED SZ.svg VILLÁS SZ /s/ Kumara, Stanica Krivjanskaja
Khazarian Rovas letter ARCHED T.svg ÍVES T /t/ Kumara
Khazarian Rovas letter CENTRAL T.svg KÖZPONTI T /t/ Kumara, Stanica Krivjanskaja
CBR T close.svg BEZÁRT T /t/ Biljar
CBR T angled.svg NYITOTT T /t/ Ačïqtaš, Kumara,Alsószentmihályfalva
CBR UE.svg ÍVES Ü /y/ Kétnyelvű kazár érme
Khazarian Rovas letter SHARP UE.svg HEGYES Ü /y/ Alsószentmihályfalva
Steppean Rovas letter ANGLED UE.svg SZÖGLETES Ü /y/ Minusinski orsókorong
CBR V open.svg NYITOTT V /β/ Majaki Amfora
Khazarian Rovas letter CENTRAL Z.svg KÖZPONTI Z /t/ʒ/ Kumara, Stanica Krivjanskaja, Minusinski orsókorong

 

(Demokrata; Wikipédia cikk a kazáriai/steppei rovásról)

 Rovás fontok:

Kapcsolódó cikkek:

Share