Mokry-Mészáros Dezső kancsói

alt

Boromisza Tibor pályatársa volt Mokry-Mészáros Dezső, aki saját rovás-ábécét készített az 1930-as évek elején, melyet alkotásain is használt. Frissítve!

 

Mokry-Mészáros Dezső (1881-1970)

Rovásírással, ősindai írásjegyekkel foglal­kozik. Több feljegyzés tartalmazza a rovásírással való foglalkozását. Ezeken elemzi az ős altáji, a túrán ujgur (török jellegű) betűformákat, valamint az általa legősibbnek tartott mongol-kínai írásjegyek körét. A sumér írásjegyekből még Isztambulban készít másolatot egy ősi leletről. 1932 nyarán kerámiákat készít ?szkitha” elnevezés alatt. 1933-ban tagja, majd alelnöke lesz a Magyar Képírók Társaságának.

alt

Mokry-Mészáros Dezső 1940-es évekbeli cikkében lévő rovás ábécé (Verpeléti Kiss Dezső betűi)

Mokryt a keleti kultúra továbbra is élénken érdekli. 1939-től japánul tanul. Az őskínai jegyek a rovásírás múltja, valamint felelevenítésének lehetőségei foglalkoztatják. 1937-ben a Magyar Képírók Nemzeti Szalonban meg­rendezett kiállításán ilyen kartonokkal szerepel. (Rovás abc és változatai, Rovásdíszítő tervek, Fejfagyűjtemény és tervek, Síremléktervek.) Szintén itt mutatja be pasztellel készült rovásjegyekkel kombinált hímzés- és szőttes­ terveit. A díszítő igény szinte minden munkáján a kezdetektől fogva meg­mutatkozik. Képei keretét is díszíti különböző sávos mintákkal, de a környezetében levő tárgyakat is (szekrény, asztalkendő, stb.) saját maga látja el egyénien kombinált omamentális elemeivel. Ezek az ornamentumok a rovás­ írás különböző módjainak kalligrafikusságát, a maga alkotta jeleket és a hím­zések, varrottasok vagy a festett agyagedények dekoratív díszítéseit keverve jönnek létre.

Rovásos kerámiái

Az alábbi kép egy aukciós oldalról származik, de Sólyom Ferenc segítségével megfejthető volt mindkét kancsó felirata, akinek kutatása nyomán tudjuk, hogy Verpeléti Kiss Dezső ábécéjét használta fel.

  • Bal oldali: “Ki mint vet (úgy arat)” Ez járja egy arató korsóra! Ismert közmondás. És éppen ennyi fér rá! (a zárójeles részek következtetések)
  • Jobb oldali: “Is (Ten Áldd Meg) Ama Gyart” a zárójeles részek következtetések, a hat részből álló betűcsoport sorrendje fordított.

alt

Rovásfeliratos kerámiák (aukciós képek – antikregiseg.hu)

Rovásfeliratos festményei

  • 17. ÓCEÁNIA 1910. e. k., v. technika, 18×29,5 j.h.: Rovásírással: Mészáros Dezső
  • ŐSI TÁJ EDÉNNYEL (88) 1929 k., o., 32,5×36 j.h. Rovásírással: Mészáros Dezső
  • ÉLET IDEGEN PLANÉTÁN  (131)1930 p., sz. tus, 22×28 j.h.: Rovásírással. Mészáros Dezső
  • ROVÁS (SÍREMLÉKTERVEZETEK)  1938 p., tus, 51×66 j.j.l.: Mészáros Dezső Bp. 1938 július hava
  • ROVÁSÍRÁS III. rész 1938 p., sz. tus, 50×65,6 j.j.f.: Mészáros Dezső

Verpeléti Kiss Dezsőnek volt művész barátja Mokry-Mészáros Dezső. Utca van róla elnevezve, és a Deszka-temetőben van a rovásfeliratos sírja.

(Részletek Dobri István: Mokry-Mészáros Dezső könyvéből – eredeti cikk; köszönet Sólyom Ferencnek, a festő kutatójának)

 

Kapcsolódó cikkek:

Share