Szarvasi rovásemlék – új olvasat?

Szondi Miklós új könyvében a szarvasi csont tűtartó feliratait ezúttal Szentesné Frigyesi Piroska próbálja elolvasni.

A tudományos munka értelme

A rovás szabványosítása során felhasznált rovásemlékek feliratainak szakszerű olvasata, hangzósítása alapfeltétele az adott jelkészlet történelmi háttere megismerésének. Nem gond, ha többen foglalkoznak egy-egy olvasattal, azonban a különböző eredmények összevetése szükséges feltétele a tudományos munkának.

Új kiadás – új olvasat

Szondi Miklós “Történelmünkhöz magyarul” c. 2008-as kiadványában a szarvasi tűtartóra vonatkozólag csak Zomora Márta (Dés) elgondolását, 2012-es újrakiadásában csak Frigyesi Piroska teljesen új alternatív olvasatát adja meg.  Érdekes lehet minden évben teljesen más olvasatot közölni ugyanarról a feliratról.

Sokat segítene a következő kiadás szakmai értékelhetőségén, ha összahasonlítás gyanánt több (Róna-Tas András, Vékony Gábor, Zomora Márta) olvasat is megjelenne. Ezért Frigyesi Piroska olvasatának szabványügyi előterjesztését és terjesztését célszerű lenne a többi olvasatváltozat összevetése és szakszerű kiértékelése utánra halasztani…

A legújabb megfejtés ráadásul – egyszerű statisztikai alapon is – erős kétségeket ébreszt a megalapozottságát illetően. A 8. századi lelet feliratainak olvasata Szentesné Frigyesi Piroska szerint – szép mai nyelven…:

1. SZERESD Ó EZT A TŰT. NEM LESZ EZ A SÁTÁNÉ
2. JÓ EZ. SZŐNYEGET BESZEG NŐ, SZÉP IS, DÍSZES LESZ. KARCOL EZ BŐRT, CÉRNÁZ JÓ ANYAGOT.
3. ISTEN JÓ TŰJE EZ. SZŐNYEGET DÍSZÍT ASSZONY. ÍRNI JÓ.
4. SZŐNYEG SZEBB LESZ, ASSZONY SZŐNYEGET BESZEG?SZENY?.BESZEG

Statisztikai összehasonlítás 

oldal Becsült jelszám Vékony G. Róna-Tas A. Harmatta J. Zomora M. Frigyesi P.
1 8-12 7 9 8 21
2 25-30 21-27 25-30 42
3 25-30 12 14 12 28
4 22-27 22-24 27 25
Összesen 67-82 62-70 62 67-84 116

A sorrend a Magyar Tudomány 1985/2. számában leírtakat követi. (lásd még: Forrai S.: Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig, 1994). Megjegyzés: Vékony Gábor, Zomora Márta és Frigyesi Piroska magyarul, Róna Tas András türkül olvassa, Harmatta János a rövidebb 2, és 4, jelű feliratot tekinti magyarnak, és csak ezekre ad meg olvasatot (a többit türknek véli).

Következtetés: Szentesné Frigyesi Piroska értelmezésének jelszáma jelentősen eltér a többi kutatóétól, akik “nyelvtől függetlenül” jelszámban nagyjából ugyanannyi jel-hangérték megfeleltetést ismernek fel. Miután Frigyesi Piroska szakmai múltja és eddigi rovással kapcsolatos tevékenysége nem mérhető a kutatótársakéhoz, a statisztikai vizsgálat alapján erősen “kilógó” eredményének kizárólagos közreadása komoly szakmai kérdéseket vet fel a szerkesztők felé is.

(Rovás Info)

 

Kapcsolódó cikkek:

Share