Rovás a szabványtestület ülésén

alt

A Magyar Szabványügyi Testület szakbizottsága szorgalmazta egy Rovás Munkacsoport megalakítását, de egy volt-MSZMP-s nyugdíjas börtönőr meg tudta akadályozni a közös munka és az egység létrejöttét.

 

A rovás jövője

Nemzeti írásunk korszerű, számítástechnikai használatának biztosítása a célja a Nemzetközi Szabványtestület (ISO) mellett működő Unicode Consortium által karban tartott ISO/IEC 10646 szabványnak. E szabványosítási folyamatban a székely-magyar rovás és a rovás íráscsalád más tagjainak beemelése zajlik, melynek következő állomása az SC2 szavazás, 2012. június  23-án.

Magyaroszág álláspontját a Magyar Szabványügyi Testület képviseli hivatalosan, amely lehetőséget biztosít a területen érdekeltek számára a közös álláspont konszenzus-alapú kialakítására. 

Nem lesz Rovás Munkabizottság

MSZT/MB 819 ?Informatika? nemzeti szabványosító műszaki bizottság 2012. 06. 07-én, csütörtökön 14.00 órakor az MSZT-ben (Csonka János terem, Bp., VIII. Horváth Mihály tér 1. III. em. 326.) ülést tartott, melynek napirendi pontjai között szerepelt nemzeti írásunk szabványosításának helyzete.

Az ülésen a bizottság 9 tagja közül 4 teljes jogú tag és 1 tanácskozási jogú tag jelent meg. A rovás napirendi pontban 2 előadást történt:

  • Szondi Miklós: A Természetesen Egyesület bemutatása és az N4228 sz. (Michael Everson – USA) szabvány támogatásának ismertetése. Felkért szakértők: Tisza András és Szilágyi László
  • Dr. Hosszú Gábor: BME, a MSzT képviselője által kidolgozott rovás szabványtervezetnek és a rovás kódolás technikai, történeti ismertetése.

Az előadások után szakmai vita folyt a rovás szabványosításának nyitott kérdéseiben.

Tekintettel arra, hogy a MSzT-nek az SC2 június 23-i üléséig konszenzusos véleményt kell kialakítani a szavazatához, a Krauth Péter elnök a fenntartott ellenvélemények megszüntetésére felkérte az érdekelt feleket, hogy hozzanak létre egy munkacsoportot, amelyben tisztázzák az ütköző álláspontokat, és jussanak  közmegegyezésre  2012.  június 21-ig, ameddig Varga Gábor titkár ki tudja küldeni a nemzeti szavazatot az ISO/IEC JTC1/SC2-nek.

Az ülés jegyzőkönyve szerint a rovás szabványosításban érdekelt jelenlévők közül Dr. Hosszú Gábor (BME) és Sípos László (Rovás Alapítvány) támogatta a munkacsoport megalakítását, Szondi Miklós (Természetesen Életmódegyesület) pedig kijelentette, hogy nem kíván részt venni egy munkacsoport munkájában.

A fentiek okán az MSZT/MB 819 ?Informatika? nemzeti szabványosító műszaki bizottságban a Rovás Munkacsoport most nem alakulhatott meg. 

Egységes rovás?

Nemzeti írásunk egységesítésében a rovás valódi felhasználói körében található kutatók, fejlesztők és rovók igényeinek és véleményének egyeztetésére, és az eddigi legmagasabb szakmai  színvonalú munkára nyílt lehetőség most a Magyar Szabványügyi Testületen belül. Ezáltal lehetségessé vált a magyar szellemi örökség kérdésében a nemzeti kulturális önrendelkezés megvalósítása – mint ez esetben is – a külföldi pénzügyi és presztízs érdekekkel szemben.

altEnnek megakadályozásának okairól közvetlenül a Természetesen Életmódegyesület (Solt) elnökét, Szondi Miklóst és felkért szakértőit Tisza Andrást, valamint Szilágyi Lászlót (Magyarok Szövetsége) kell kérdezni.

(Rovás Info)

 

Kapcsolódó cikkek:

Share