Rovás szakszavak, szakkifejezések

A rovásműveltség megértését, kutatását és fejlesztését segítendő, a közösségen belül kialakulóban vannak a azok szavak és kifejezések, melyek a szakmai kérdések tisztázását megkönnyítik.

Szakszavak és szakkifejezések tára:

 • ABC: A latin ABC betűsorrendjét követő, egy adott célra kiválasztott (pl. nyomdai alkalmazás, történeti lelet megjelenítése, stb.) jelsor hétköznapi elnevezése. Pl. plakát-ABC, Forrai ABC.  *A rovók egy része kerüli az ABC megnevezést, mert a latin ABC sorrendiségével nem ért egyet a rovásban.
 • Betűkép: Olyan rovásjelekből és összerovásokból, vagy betűépítményekből álló kép, amely mértani alakzatot, mintát, vagy egyéb képi megjelenítést ábrázol.
 • Betűépítmény: Az összerovás szabályai szerint készült szavak, mondatok, melyek általában képileg is utalnak a jelentéstartalomra.
 • Botrovás: Boton, vagy csiszolt oldalú pálcán, rúdon lévő rovásfelirat, számrovás. Ilyen tárgy készítése. 
 • Dögrovás: Az elhullott állatok nyilvántartása – többnyire rovásboton. 
 • Jelkészlet: A rovás betűk, számjegyek, összerovások (ligatúrák) és írásjelek összesége.
 • Jelsor: A jelkészletnek egy adott célból kiválasztott része. Leggyakrabban egy hétköznapi jelsort (ABC-t) jelenti, de lehet történeti jelsor, vagy egy-egy emlékhez köthető jelsor, mint pl. a Nikolsburgi jelsor.
 • Ligatúra: Összerovás idegen szóval.
 • Korszerű jelsor: A jelenkori nyelvi és technikai követelményeknek megfelelő jelsor, ABC.
 • Összerovás: Két vagy több rovás jel adott mértani és logikai szabályok szerinti összeillesztése. 
 • Rovás (blokknév): A szabványosításban a rovás íráscsalád rövid neve.
 • Rovás (íráscsalád): A rovás íráscsalád rövid neve.
 • Rovás (tevékenység): A róni ige főnévi alakja, a rovótevékenység.
 • Rovás (szöveg): A rovó tevékenység eredménye, a rovott szöveg. 
 • Rovás íráscsalád: A székely-magyar és a Kárpát-medencei rovásokkal rokon írások összessége. 
 • Rovás írásjel: A rovásban alkalmazott történeti és korszerű írásjelek. 
 • Rovásátírás: Más írásrendszerből való kézi, vagy gépi átírás rovásra.
 • Rovásbot: Rovás feliratot, vagy számrovást tartalmazó bot, csiszolt lapú pálca, rúd. 
 • Rovásbetű: Rovás írásjel, olyan betű, amely a rovás ábécé része.
 • Rovásemlék: Rováshasználatot tartalmazó történeti dokumentum, felirat, régészeti lelet, tárgyi emlék.
 • Rovásfelirat: Rovásbetűkkel írott (rótt) felirat.
 • Rovásírás: A rovás (írásnév, tevékenység) egyik hétköznapi változata.
 • Rovásműveltség: A rovás, mint írás- és jelképrendszer, valamint annak a kultúrával, vallással és a művelődéssel való kapcsolatainak összessége.
 • Rovásszám: A rovás írásrendszer számjele.
 • Rovásüldözés: A rovás alkalmazását korlátozó tevékenység, szabályozás.
 • Rovat: A rovás, mint cselekvés eredménye. Rovott szöveg. Rovással készült szöveg. Rovás.
 • Számrovás: Rovással végzett számtani tevékenység, vagy annak eredménye.
 • Tamga: Az összerovás szabályai szerint készült név- vagy birtokjel.

* Ha ismer még más rovással kapcsolatos szakszót, szakkifejezést, kérjük, küldje be ide.

 

Kapcsolódó cikkek:

Share