Rovás 500 jele – programozva

Rovásszámaink közt később jelent meg az 500-as jel, több szálon is azonos eredménnyel. Nagy Béla matematikatanár 1997-ben készítette el a számára hiányzó számjelet.

 

Hiány vagy rejtőzés?

A rovásműveltségen belül általában kevesebb figyelem irányul a rovásszámokra és a rovásszámtanra. Azonban az már a legtöbb kutatónak feltűnt, hogy egyes számaink mintha hiányoznának a közismert jelsorokból, pedig logikusan ott lenne a helyük, sőt geometriailag is egyértelmű az alakjuk. Szűkös számrovásemlékeink alapján nehéz az igazságtétel, de ha egy szám ennyire egyértelműen a rendszer része minden rováshasználó számára, akkor felmerülhet a kérdés, hogy valóban hiányzik-e … vagy csak eddig nem leltünk rá?

A rovás 500-as egyik megjelenése

1996-97-ben, meglehetősen önkényesen, többnyire saját ízlésem szerint megtervezett, rovásbetűkkel író, számítógépes szövegszerkesztőt alkottam, a magam és a környezetem szórakoztatására, használatára. A  program véglegesítése során zavart az 500-as szám hiánya. Megfigyeltem, hogy a rovásszámoknak egy vagy két tükörtengelyük van. Ha az 5-ös és az 50-es számokat egy vízszintes tengely szerint tükrözzük, akkor nemcsak alakilag kétszereződnek meg, hanem az általuk kifejezett számértékben is.   

1997 május 10-én adódott a következtetés, hogy az a szabály, ami az ötös-tízes, illetve az ötvenes-százas rovás számjel-párosokra igaz, akkor az igaz lehet az ötszázas és ezres számokra is, ha azokat is párba rendezzük.  Ennek a feltétélezésnek az értelmében az ezres rovásszám vízszintes tükörtengelye fölötti rész, az ötszázas számnak tekintendő. Figyelembe véve azt, hogy az ezres jelén középen átmenő vízszintes vonalka rajta van a vízszintes tükörtengelyen, annak a tükörképe önmaga, így az hozzá kell tartozzék az ötszázas rovásszámhoz is. 

Így lett a bevezetett ötszázas számjel alakilag azonos egy függőlegesen áthúzott és vízszintesen aláhúzott, nagy, nyomtatott, latin V betűvel. Másként a rovás ötszázas, az ezres felső fele, a vízszintes tükrözés szabálya szerint.   

  

Kis és nagy 500-as jelek

(Rovás Info – Nagy Béla, Budapest.)

 

Rovás Info megjegyzés: Érdeklődő programozóknak kérésre elküldjük az 500-as rovásjel forráskódját.

 

Kapcsolódó cikkek:

Share