Rovástábla – mit tegyünk, ha ellenzik?

alt

A táblaállítás eddigi tapasztalataiból összeállt egy menüsor, mellyel a szereptévesztett közszereplőket meg lehet kínálni minaddig, míg elfogadhatatlan és jogsértő hozzáállásukat meg nem változtatják.

 

Rovástáblák állítása ellenszélben

A székely-magyar rovással készült helynévtáblák örvendetesen szaporodnak a magyar nyelvterület minden részén. Azonban még mindig akadnak olyan közszereplők, önkormányzatok, polgármesterek, akik nemzeti írásunk korszerű használatát megpróbálják akadályozni.

Többször is kinyilvánításra került, hogy nemzeti írásunk – rendezett keretek között történő – felhasználása elleni fellépésre (akadályozás, ellenzés, tiltás) nincs mentség közszereplő és államigazgatási szerv részéről. Ennek ellenére – bár nem nagy számban, de léteznek még ma Magyarországon olyan települések, ahol ez megtörténhet.

Ezért a táblaállítás eddigi tapasztalataiból merítve összeállításra került egy menüsor, amelynek elemeivel a szereptévesztett közszereplőket meg lehet kínálni egészen addig, míg elfogadhatatlan és a jogsértő hozzáállásukat meg nem változtatják.

1. Van-e jogköre az önkormányzatnak?

Engedélyezési jogköre kizárólag az önkormányzati tulajdonú és kezelésű utak esetében van. Minden más (az esetek többségében) az engedélyezés a Magyar Közút Zrt jogköre.

2. Mégis miért kell az önkormányzati “tudomásulvétel”?

A közút kezelője kérheti “egyéb feltételek” meglétét is, így pl. a rovásos helynévtáblák esetében annak igazolását, hogy az önkormányzat azt “tudomásul veszi”. Ennek oka az ügyintézés gördülékennyé tétele és az esetleges “nem szakmai alapú” nehézségek elkerülése…

3. Mi a tudomásulvétel formája?

Tekintettel arra, hogy a “tudomásulvétel” nem jogszabályban szereplő feltétel, nincs formai követelmény. Azonban ajánlott a “Települések táblatervei” menüpont alatt az Ajánlatkérőkhöz csatolt kész mintát, illetve a tájékoztatóban szereplő kiemelt szöveget használni. Ezt aláírhatja a polgármester, alpolgármester, jegyző, műszaki osztályvezető is.

Kifogás 1. – Nincs jogköre, ezért nem ír alá.

 • A megoldás: Azt a tisztségviselőt kell megkeresni, aki legnagyobb valószínűséggel aláírja.
 • B megoldás: Ha írásba adta, hogy azért nem ír alá, mert nincs jogköre, akkor CÉL (ezt eseti elfogadhatja az engedélyező).

Kifogás 2. – A közgyűlés dönthet róla – (ez nem valós állítás)

 • A megoldás: A közgyűlés kijelenti, írásba adja, hogy nincs jogköre, akkor CÉL (ezt eseti elfogadhatja az engedélyező).
 • B megoldás: A közgyűlés tárgyal róla és tudomásul veszi. CÉL

4. Mi történik, ha a polgármester, vagy a közgyűlés NEM veszi tudomásul?

A vontakozó törvény által meghatározott szabályoknak megfelelő táblaállítás állampolgári jog, táblaállítást akadályozók ezt ajogot sértik. Azonban az engedély kiadásához szükséges a tudomásulvétel, ami eljárási patthelyzetet eredményez. Nem marad más, mint a helyzettel visszaélő polgármester, vagy közgyűlés meggyőzése a táblaállítás akadályozásának káros voltáról.

 • 1. érv: Nemzeti írásunk rendezett használatának akadályozása barbár cselekedet
 • 2. érv: Az akadályozók törpe kisebbséghez tartoznak, akik szégyent hoznak településeikre
 • 3. érv: A szakhatóság által jóváhagyott helyi állampolgári kezdeményezés akadályozása politikailag nem kifizetődő

5. Milyen indokkal akadályozzák a táblaállítást?

Az akadályozás mögött valójában mindig személyes ellentét, illetve világnézeti, pártpolitikai pótcselekvés áll – amely törvénysértő és erkölcstelen. Ezért a “hivatalos” indoklás általában az alábbi ürügyeket használja:

Ürügy 1.: Balesetveszély, sok tábla, forgalomtechnikai gondok, etc

 • Válasz: Ez forgalomtechnikai szakmai kérdés, megítélése kizárólag a közút kezelőjére tartozik.

Ürügy 2.: A rovás létének kétségbe vonása, történetének megkérdőjelezése

 • Válasz: Ezek írástörténeti kérdések, tanulással orvosolhatóak. Az engedélyezésben nem szempont.

Ürügy 3.: Tájidegen, csak a székelyek használták, stb.

 • Válasz: Hamis állítás, de írástörténeti kérdés, tanulással orvosolható. Az engedélyezésben nem szempont.

Ürügy 4.: Kevesen tudják elolvasni, nem értik

 • Válasz: Ezért is készülnek a táblák, hogy minél többen megismerjék. Az engedélyezésben nem szempont.

Ürügy 5.: Politikai indíttatású a táblaállítás…

 • Válasz: A táblaállítás nem politika, de ilyen indokkal való ellenzése annál inkább. Az engedélyezésben nem szempont.

6. Mit lehet tenni, ha csak azért is akadályozzák a táblaállítást?

Sajnos van példa arra, hogy a jogszabály, engedély, meggyőzés és a józan ész ellenére is akadályozza a polgármester, a közgyűlés vagy az önkormányzat a rovásos táblaállítást. Ekkor feltételezhető, hogy kizárólag önérdek áll a magatartás mögött. Ez esetben nem marad más hátra, mint bebizonyítani az érintett személy(ek)nek, hogy viselkedésük még a saját érdekeiket is sérti.

1. Eszköz: Ezekben az esetekben a Rovás Info a GYIK menüpontban a Rovásellenzők szégyenpadján feltünteti név szerint az érintetteket.

2. Eszköz: A helyi és térségi írott és elektronikus médiában minél több helyen hírt kell adni az esetről.

3. Eszköz: A médiamegjelenést az érintett település választópolgárainak el kell küldeni (mail, másolat) és továbbításra (mail, Facebook, blog) kell kérni.

4. Eszköz: A helyi közösségekben a rovástáblát és a rovásműveltséget érintően felvilágósítómunkát (előadás, oktatás) kell tartani.

5. Eszköz: Helyi aláírásgyűjtés megszervezésével egyszerre lehet szolgálni a tájékoztatást és a közéleti nyomásgyakorlást.

 

Ez a cikk folyamatosan frissül. Minden táblaállító közösség tapasztalatait és ötleteit köszönettel várjuk és közzétesszük.

 

Kapcsolódó cikkek:

Share