Hivatali rovás – ismerik is, nem is

alt

Nagy György rovással fordult a nyomozó hivatalhoz, amely értelmezte a beadványt. De esélyt a rovás további használatára az Egyenlő Bánásmód Hatóságtól nem kapott.

A magyar (?) hatóságok és a rovás

Nagy György az alábbi levelet küldte a szerkesztőség számára:

Az egyenlő bánásmód hatóság visszadobta a rovásírás-használat igénye miatt tett panaszom azzal indokolva, hogy (RÉSZLET) “a rovásírás, valamint a magyar nyelv azonosságát nem csupán a jog, hanem a vonatkozó szakirodalom sem ismeri el”. Csatolva küldöm a teljes beszkennelt iratokat. Érdekes, hogy a hébert egyből oda-vissza értették és kezelték.”

Tisztelt Egyenlő Bánásmód Hatóság!

Az alábbi panasszal fordulok Önökhöz: Az 2003. évi CXXV. törvény 4.§ (d) pontja értelmében a rendvédelmi szerveket kötelezettségterheli az egyenlő bánásmód betartásának tekintetében. Megítélésem szerint a BRFK Korrupciós Bűnözés Elleni Osztály, Korrupciós Bűnözés Elleni Alosztály I. nevű szervezeti egysége az ellenem folyó 01000/11500/2011 számú büntetőügyben megsértette a 2003. évi CXXV. törvény 8.§ (f) pontjában foglaltak szerint, engem megillető jogokat, azzal hogy külön kérésemre sem adta meg nekem a lehetőséget arra, hogy anyanyelvemen magyar nyelven és magyar betűkkel kapjam meg az általam tett tanúvallomást illetve az ezzel kapcsolatos jegyzőkönyveket, iratokat.

Indoklás: 2011 október 23. -án az előállításomat követő kihallgatás folyamán az elém tárt “HATÁROZAT védő kirendeléséről” című dokumentumot nem magyar betűkkel, hanem latin írásjelekkel írva kaptam kézhez. Ezt az előadó akkor “arab betűknek” titulálta. Amikor ennek átvételét mégis magyar írásjelekkel igazoltam, azt szóban sérelmezte az előadó. Azt ezt követő kihallgatásom kezdetekor az előadótól elhangzott, hogy “mind szóban, mind írásban a magyar nyelvet használhatja”. Ekkor én sérelmeztem a dokumentumok írásjel készletének nem magyar mivoltát. Vita alakult ki, melyben nem ismerték el az általam használt, több mint hatezer éves magyar írásjel-rendszer legitimációját és nem mutattak hajlandóságot az elémterjesztett dokumentumokat magyar írásjelekkel írni. Az erre irányuló panaszomat az ügyészség – vélhetőleg a kihallgatási jegyzőkönyv suta megfogalmazása miatt – tévesen értelmezte, mert nem én állítottam, hogy a védőt kirendelőhatározat arab betűkkel van írva, hanem az előadó. Én nem neveztem meg annak eredetét, mert az számomra teljesen irreleváns. Másrészt sem a büntetőeljárásról szóló törvényben, sem a más jogszabályban nem szerepel a rovásírás használatát tiltó rendelkezés.

Továbbá bizonyítékul csatolom a BRFK hivatalos feljegyzését, mely szerint ismerik a rovásírást és ennek ellenére mégis megtagadták a használatára irányuló kérésemet. Engedjék meg, hogy kifejezzem felháborodásom, mert ismereteim szerint az Osztrák-Magyar monarchiában volt a magyarságunk utoljára úgy elnyomva, hogy a hivatalos ügyintézés csak német nyelven folyhatott. További diszkriminációként értékelem, hogy az említett dokumentumokban használt latin írásjelekből kifolyólag fellépett szövegértelmezési nehézségeim részben korlátozták a védekezési képességeimet.

Kérem Önöket, hogy az 2003. évi CXXV. törvény 14.§ alapján hivatalból indítson vizsgálatot az általam megjelölt panasz kivizsgálására.

Tisztelettel: Nagy György

A BRFK hivatalos (!) igazolása arról, hogy megértették, mit írtak neki:

alt

Ez a hivatalos irat is igazolja, hogy Magyarországon -legalább is – a Rendőrség érti és el tudja olvasni a rovással írt magyar nyelvű szöveget. De ez a jó példa sajnos nem vonatkozik az Egyenlő Bánásmód Hatóság-ra.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság hivatalos levele:

altalt
alt

 

Az Egyenlő Bánásmód Hivatalához benyújtott formanyomtatvány:

altalt

(Rovás Info)

 

Kapcsolódó cikkek:

Share