Szavazás – Szabványosítás

Szavazás

Újabb szavazás zárult le szeptember elején, mely írásunk szabványosításáról szólt. Az eredmények azt az elvárást tükrözik, hogy a rovás használói és a hazai szakemberek döntsenek róla. Pedig nem ez a jelenlegi helyzet !!!

 

A magyarok szabványosítsák a székely-magyar rovást!

A legfrissebben lezárt szavazás kissé technikainak tűnhetett, mert a válaszadási hajlandóság csökkent a korábbi kérdésekhez képest. Azonban fel kell hívni a figyelmet, hogy nemzeti írásunk egységesítése és szabványosítása a korszerű jelenkori használat és az írás jövője szempontjából egyaránt kiemelkedő, mondhatni létkérdés! Szabványosítás nélkül lehetetlen a rovás széleskörű elterjesztése, használata. A mindennapi használat nélkül pedig a rovás valóban csak “hagyományőrzés” és “népi díszítőművészet” kategóriájába kerülhet.

A székely-magyar rovás a világ talán egyetlen élő, folyamatos használatban lévő írása, mely még nem része a számítástechnikai használat alapfeltételét képező Unicode szabványnak. Immár 20 éve megindult a hivatali procedúra, mely csak az utóbbi 3 évben vett némi lendületet. Azonban a kellő érdekképviselet és érdekérvényesítés híján, nemzeti írásunkról való döntésből eddig kizárták a rovás használóit, a hazai kutatókat és a magyar szakembereket. Hiába készítettek tudományos igényű szabványjavaslatot, az Unicode hivatalnokai egy amerikai magánszemély és támogatói által összeállított – szakmaiságában és használhatóságában erősen megkérdőjelezhető – javaslat alapján indították el a szabványosítást.

Javaslatuk elfogadása a történelemhamisítás és a rovás szellemiségének eltüntetése mellett azt a veszélyt is magában hordozza, hogy egy “korlátozottan használható” szabvánnyal technikai kényszerpályára állítják nemzeti írásunkat. Vehemenciájuk alapján úgy tűnik, ez is a cél: Rovás-Trianon.

Lesz-e rovás-Trianon?

Ahogy a korábbi szavazás sem volt véletlen – hiszen a fenti érdekcsoport még írásunk nevét is eltörölné -, a mostani kérdésre adott válaszok is megmutatták a valódi igényeket. A felhasználók szavazatai alapján azt mondhatjuk, hogy a rovó társadalom világos választ adott: a válaszadók 96,1%-a szerint a szabványosítás magyar ügy, azt a rovás használóinak, magyar szakembereknek, kutatóknak és szabványügyi szerveknek kell eldönteniük. Ezen belül is a rovók 50,2%-kal abszolút többséget élveznek. Kiemelten fontos a magyar szakemberek szerepe 29,8%-kal, illetve erős igény van a Magyar Szabványügyi Testület szakmai munkájára is (16,1%). Az Unicode hivatalnokaira a végrehajtó szerep jut 2,2%-kal és elenyésző a külföldi szakemberek szerepe 1,7%-kal.

Még egyszer szabvány:

A szavazás másik fontos tanulsága tehát, hogy bár az írás szabványosítását a felhasználók saját kézben szeretnék tudni, de ahogy a szavazatok száma is mutatta, ennek létfontosságát, az érte való kiállást és érdekérvényesítést kevesen vállalják. A szavazatok száma az előző kérdésre adott 734 szavazathoz képest kevés, csak 416 volt, amely felhívja a figyelmet arra, hogy a szabványosítás jelentőségét és mikéntjét alaposabban és érthetőbben fel kell tárni a rovó társadalom előtt. 

 

Kapcsolódó cikkek:

Share