Acsarkodás a rovók között

alt

Ismét átpolitizálja a rovásos táblaállítást néhány rovó. A tettek és táblák helyett a viszály szítása méltatlan a nemzeti összefogás gondolatához.

 

Turáni átok ?

A rovásműveltséget lehetetlen kisajátítani, hiszen a rovás mindazoké, akik azt – nem csak szavakban, hanem – tetteikkel művelik és használják. Ennek ellenére a kisajátítás vádja, a képtelen összeesküvés elméletek és az átpolitizálttság újra meg újra ürmöt csöpögtet az elmúlt év sikereinek örömébe.

(Rovás Info)

Polgár Info cikke Onody Gyula aláírásával

Szegedi Csanád szavaival élve: a Jobbik importálta Magyarországra ezt a kezdeményezést. Vajon miért akarja Szegedi Csanád és a Jobbik pártpolitikai kérdéssé silányítani a rovásírás ügyét-vagy a bar!kád.hu csúsztat? -, miközben azzal a hangzatos észmenéssel dobálózik, hogy: ” a rovásírás egy olyan szimbolikus közös többszörös, amely összeköti magyart a magyarral, amely oktatásával, felelevenítésével úgy össze lehet forrasztani a magyarságot, megerősíti a kapcsolatokat határon innen és határon túl.”

“Úgy”- mondják. De hogyan?

Azzal talán, amilyen gondatlan pontossággal ismertetik a rovásírásos táblák állításának történetét, úgy téve, mintha Szegedi Csanád találta volna fel a spanyolviaszt? Hiszen jól ismerik azt a folyamatot, melyet a Székely Nemzeti Tanács indított el, Szakács Gábor rovásírás kutató kezdeményezésére kiterjesztve azt a Kárpát-medencére

A Rovás Alapítvány és a Jobbik erre telepedett rá, s mára igyekszik kisajátítani az elért eredményeket, s legszívesebben elfeledtetnék a valós történetet. A helyi közösség munkájával elkészített, az összefogás örömét magába záró, fából faragott táblák helyett jó pénzért megvehető közúti táblákat állítanak.

Csanádunk szerint “a rovásírást tovább kell vinni a társadalom mélyebb rétegeibe “, “ha más megoldás nincs kötelező fakultatív jellegként kellene bevezetni a tanítását”.

Ez a beszéd!! De mikor vezetitek be?Kötelező fakultatív jellegként??

Kedves Csanád, bízd ezt azokra a kutatókra és oktatókra, akik évtizedek óta tapossák ezt a szűk ösvényt, és ne romboljátok le a nehezen elért eredményeket. Mivel itt többet megtudhattok, kedves figyelmetekbe ajánlom : http://www.rovasirasforrai.hu/

Rótta ( Tudtad-e, kedves Csanád, hogy az angol wrote azaz: írta szó is a magyarból származik?):

(Balatonszabadi Polgár Info – Onody Gyula – eredeti cikk)

 

Rovás Info vélemény:

A Polgár Info-n található különböző stílusú és hangnemű megjegyzésekben egyetlen pont tűnik közösnek: a rovás nem sajátítható ki, illetve a rovás megőrzésében a tettek beszéljenek. Ezzel egyet lehet érteni, a táblaállítás vagy a rovás korszerű használatának bármely módja csak előre visz. Ha valaki kritikát akar kifejezni, arra egy nagyon jó mód kínálkozik: lehet többet és jobban csinálni…

A Rovás Alapítvány válasza:

A Rovás Alapítvány egy nyílt táblaállítási rendszert működtet saját forrásaiból, melyet szabadon és ingyenesen lehet választani, alkalmazni, amennyiben elnyeri a táblaállító közösség tetszését. Ezen túl, az alapítvány igyekszik az összes táblaálítási mód híreit közzétenni, a rovásműveltség mai helyzetét megismertetni és azt népszerűsíteni. A táblaállítás története is a kutatások részét képezi, melyek eredményeiről pontosan beszámol – elismerve minden résztvevő érdemeit 

Ennek ellenére a Polgár Info nem először tesz közzé az alapítvánnyal kapcsolatban valótlanságot és igyekszik az alapítványt és munkatársait rossz színben feltüntetni. Ezen írások szerzőinek szándéka ismeretlen ugyan, de nemzeti írásunk ügyét bizonyosan nem szolgálja.

 

Kapcsolódó cikkek:

Share