Nyilatkozat, elhatárolódás, per

alt

A rovó közösség gondjai megegyeznek a megosztott magyar társadaloméval. Nyilatkozatok, vádak és perek után Szakács Gábor, most éppen a Rovás Alapítványtól határolódott el.

 

Nyilatkozat – Forrai Sándor Rovásíró Kör (honlap)

Mivel a rovásírás iránt érdeklődők – főként rovástábla állítás ügyben – gyakran összekevernek minket a Rovás Alapítvánnyal, szeretnénk leszögezni, hogy a Forrai Sándor Rovásíró Körnek, valamint Szakács Gábornak és e Nyilatkozat írójának semmiféle köze nincs az Alapítványhoz. (Lásd honlapunk Élő Rovás rovatának Rovásfeliratos településtáblák fejezete) Sőt megdöbbentőnek és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Alapítvány egy hatósággal, a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefogva megpróbálja megakadályozni az ingyenes, tehát számukra anyagi hasznot nem hozó hagyományos rovásírásos helységnévtábla állításokat. Többen kaptak elutasító választ a Magyar Közút?-tól, mert a “táblakép nem felel meg a Rovás Alapítvány honlapján lévő táblaképnek.”

Felmerül a kérdés, jogszerű-e, hogy a Magyar Közút? pályáztatás nélkül a Rovás Alapítványt bízta meg a táblák elbírálásával, valamint hogyan állapította meg a Rovás Alapítvány tagjainak erre való szakmai alkalmasságát. Mivel a Székely Nemzeti Tanács nyomdokain Szakács Gábor által 2007 óta szervezett hagyományos, egyedi és a helybéliek által alkotott tábláknak közösség és nemzettudat építő hatása van, feltehető, hogy az Alapítvány célja nem csak a pénzszerzés, hanem ezen közösségek létrejöttének megakadályozása is. Wittner Mária mondta: “Van, aki 1956-ért él és van, aki 1956-ból él”. Ez a rovásírásra is vonatkoztatható.

Friedrich Klára

2011. április 22.

 

Rovás Info vélemény:

A Rovás Alapítvány 2010. szeptemberében indította a közúti tájékoztatótáblák állításának szakembereivel közösen kidolgozott egységes rovásos helynév-táblarendszerét, melynek szakmai és eljárási részletei, tudnivalói a Rovás Info honlapján (itt) is megketinthetők. A fenti nyilatkozatban szereplő valótlan állításokkal kapcsolatban hamarosan az alapítvány álláspontját is megtudhatjuk.

 

Kapcsoló cikkek:

Share