Két Kör 2520 Ft + postaktg

 

Rumi Tamás:

Két Kör – Napjelképek rendszere, Naprendszer jelképek

Újra rendelhető!

Keménytáblás, 368 oldal

ISBN: 978-963-87967-3-8 (második kiadás)

Két Kör – Napjelképek rendszere, Naprendszer jelképek
A Napjelképek nem csupán a Napot, hanem a Föld-Nap rendszer pontos méreteit is kódolják. A bemutatott példák alapján felsejlik az az ősi tudás, amelyből kiderül, ismerték a Nap méretét, valamint az ellipszis két gyújtópontját is – jóval Kepler előtt.

! Rovásjeleink is a figyelem középpontjában !

A kulcs a Hold szerepének megértése, mert a Hold, mint jelkép, elsősorban a második gyújtópontot képviseli. Ezzel világossá válik sok magyarnak nevezett jelenség, jelkép, esemény, valamint létrejön az eddig csak érzett kapcsolat: a Szent Korona Nap és Hold jelképe, az Országalma, a csíksomlyói napfelkeltenézés, a Hungar népnevünk, Nimród ősünk, az Időtlen Fekete Kő, a rovásírás, a számneveink, valamint a NAP szavunk között. Ugyanakkor minden régi kultúrában is megtaláljuk a két körünket. Lerajzoljuk a Nap jelképek közös térbeli geometriai szerkezetét, amely eszközt ad e jelképek rendszerezésére.

 

Tartalom:

Szent Korona
Hun-gar, az Égi Kör
Alalu
Az élet jele
A sumér nép neve: HUN-GAR
Csíksomlyó: HUN-GAR szertartás
Szent Korona Pantokrátorképe: a Naprendszer modellje
Országalma
A Pantokrátor kép szerkesztése
Miért 1 hüvelyk a trónus szélessége?
Az úr trónusa és a négy evangélista
Az Úr trónusa = Úr széke
Kába Szentély – Kába kô
Kincs, ami nincs
Menny helye az égen
Mennyei Jeruzsálem, a bibliai négyzet
Fehér-Várak, a földi menny sarkai
Mit mért Eratosztenész?
Fény-várak rendszere
Európa elrablása
Attila, a Napkirály sírja
Gólya hozza a gyereket
A Pantokrátorkép és a kereszt
A glória szerepe
Szent Korona ferde keresztje
Ferde kereszt és az Országalma
Precessziós mozgás a Pantokrátor körül
Koronázódombi szertartás
A király szó jelentése
Stonehenge – Szent Korona – Csíksomlyó
Nap oltár kô és Szent Korona
Stonehenge építésérôl
A kígyó, mint sátán jelképe
Halotti szemfedô
Európa
Samas Napisten Ravennában
San Vitale (szent Élet)
Galla Placidia mauzóleum
Ortodox baptisterium
San Appollinare in Classe
Máté evangéliumoskönyv
Románkori Európa
Kopasz Károly Tours-i bibliája
Kells-i kódex
Lindisfarne-i evangeliárium
Apokalipszis Asszonya és a Pálosok
Sankt Gallen
Geronai katedrális Teremtés kárpitja
A lorschi keresztrefeszítés
Csécs középkori temploma
Atyaisten, körzô van a kezében!
Az ember, mint a világ képmása
Koronázási palást
Két Kör: a kultúrák közös világmodelljei
Világ-sárkánygyík Ádámmal, Évával
Éva almája
Avarok sótartója
Szibéria, Kína
Kínai naprendszer: Jin-Jang
A teknős térbeli rajza
Tibet – Avalokitesvara
Észak Amerika
Közép Amerika: Teotihuacan
Teotihuacannak van még egy piramisa?
43200-as szám
STU – méter – Csillagászati Egység
Aztékok két napja
Azték Naptár
Chaco kanyon – Chetro Ketl
Szkíták két napja – a Szkíta Naptár
Tatárlakai táblácskák
Kígyósi korong
Egyiptom; Szárnyas Nap szimbólumok
Benben kô
Szkarabeusz
Két kör – Tutanhamon szemei
Csengersima: az ötnyelvű világkép
Kopernikusz a templomban
Táltos a toronyban
Abraxas – az évistenség helye
Abrakadabra
Griffmadár
Magyar mitológia: Kicsoda Mitrász?
A Pantokrátor neve: Nimrud
Pantokrátorkép kulcsa: Edessza
A babiloni Naprendszer tervrajz
Salamon temploma, pecsétje, neve
Rovásírás
Az Idôtlen Fekete Kô leletegyüttese
A somogyi rovás tanítótábla – Samas Napistennel
A somogyi táltoskô – az Idôtlen Fekete Kô
A NAP szó eredete, értelme
A táltos kövek rendszere
Mi a közös a szarvasi molnár, a táltos és a Pantokrátor alakjában?
1 centiméter
Leonardo Da Vinci – Vitruviusi Ember
Nagymácsédi mellkereszt
Az Idôtlen Fekete Kô Csillagászati Egysége
Egy expedició története
Sisakos emberek
Folyamatleírás a táltos kövön
Égi kör leírása – rovásírás betűkkel
Menóra, a Naprendszer kétfázisú modellje
Menóra és a magyar szimbólumok
Ellipszis a számneveinkben és a mesékben
Föld és a Hold betűi
Az égi kör emberke ligatúrája
Az ellipszis pontjai; Szentháromság
Isten az ôstan
Isten Gyermekei: KA-AN-GAR
Triászok
Dobszerda
Ádám és Éva az édenkertben
Mi volt elôbb? Tyúk vagy tojás?
Erdély naprendszer címere
Világtojás a Kalevalában
Kis gömböc – az ellipszis tulajdonságai
Nap jelképek rendszere, Naprendszer jelképek
Széttört világkép
Összefoglaló táblázat
A két kör minta elterjedése
Precessziós kör az égbolton
Utószó Látta-e Johannes Kepler a Szent Koronát?

Share